სკანდალი
კვირის კითხვადი
თვის კითხვადი
რედაქტორის რჩევით
გამოკითხვა
რომელი ონლაინ გადახდების ვებ-გვერდით სარგებლობთ ყველაზე ხშირად?
mm.ge 6%
mypay.ge 6%
paybox.ge 53%
gadaixade.ge 14%
kerketi.ge 2%
unipay.ge 2%
emoney.ge 16%
სულ: 418 ხმა
თვის კითხვადი სკანდალი